Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Κρυφά ή Φανερά Τραύματα (από τη γέννα)

Γράφει η Ξένια Ιωαννίδου, Διαπιστευμένη Δασκάλα θεραπειών SRT & SpR

Μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής Ηθικής & Προτύπων

Μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής Επικοινωνίας

Πρόεδρος SRA ΕλλάδοςΥπάρχουν πτυχές της ζωής μας που καθορίζονται από τραυματικές εμπειρίες

που σχεδόν όλοι μπορεί να αγνοούμε, όπως η γέννα. Ενεργειακά, ο άνθρω-

πος υπάρχει από την στιγμή που το σπέρμα ενώνεται με το αυγό. Από εκείνη

την στιγμή και μετέπειτα και καθ’ όλη την διάρκεια της κύησης, το έμβρυο βιώνει τη

ζωή και έχει ελεύθερη βούληση. Ως εκ τούτου όλα όσα συμβαίνουν στο ευρύτερο

περιβάλλον του, τον αφορούν και είναι ένα πεδίο στο οποίο αλληλεπιδρά.

Πολλές φορές κατά την διάρκεια του ολικού καθαρισμού με την SRT, καθώς ερευ-

νώ την ποσότητα της αρνητικής ενέργειας σε κάθε πτυχή της ζωής του, βρίσκω ότι

υπάρχει αρνητική ενέργεια από τραυματική εμπειρία κατά την διάρκεια της γέννας.

Η γέννα καθορίζεται από την κλινική έννοια του τοκετού, δηλαδή από την στιγμή

που θα σπάσουν τα νερά της μητέρας, έως και την στιγμή που θα κοπεί ο ομφάλιος

λώρος. Ό,τι συμβεί στον ενδιάμεσο χρόνο, είναι πιθανό πεδίο συσσώρευσης αρνη-

τικής ενέργειας.

Τι εννοούμε με το κρυφά και φανερά τραύματα;

Φανερό τραύμα είναι αυτό το οποίο το άτομο έχει επίγνωση ότι του συνέβη (μέσα

από αφηγήσεις ή αναφορές τρίτων). Κρυφά είναι όλα αυτά τα γεγονότα ή τραύματα

που μπορεί και οι ίδιοι οι γονείς να μην έδωσαν βάση ή να μην θεώρησαν σημαντι-

κά ή πρέποντα να αναφέρουν στο παιδί τους. Τέτοια τραύματα αφορούν συνήθως

την ψυχολογική κατάσταση των γονέων, τα οποία όμως πέρασαν στο παιδί. Αν η

μητέρα αισθάνεται αδύναμη φυσικά ή νοητικά, ή μόνη και απροστάτευτη ή θεωρεί

την εγκυμοσύνη της παγίδα, τότε αυτά τα συναισθήματα μπορεί να περάσουν στο

έμβρυο και να καταγραφούν ως κώδικας στο dna του. Η ποσότητα αρνητικής ενέρ-

γειας σε σχέση με το γεγονός αυτό, είναι αυτή που καθορίζει την επίδραση και τις

συνέπειες του τραύματος στη μετέπειτα ζωή του παιδιού.Αρνητικές σκέψεις τρίτων:

Οι «δύσκολοι» τοκετοί από ιατρικής πλευράς, πιθανόν να ταράξουν όχι μόνο την

μητέρα αλλά και το βρέφος. Επίσης άβολες ή φορτισμένες συνθήκες από ψυχολο-

γικής ή/και νοητικής πλευράς τόσο των γονέων όσο και των συγγενικών ή άλλων

ατόμων που έχουν κάποια επιρροή στα γεγονότα, μπορούν να επηρεάσουν και να

τραυματίσουν το βρέφος. Επίσης αρνητικές σκέψεις που κατευθύνονται προς το

βρέφος σχετικά με τη φυσική ή άλλη του κατάσταση μπορούν να γίνουν αρνητικοί

προγραμματισμοί και φραγμοί θετικής έκφρασης. Τι εννοούμε με αυτό;

Όλοι όσοι εμπλέκονται συναισθηματικά ή νοητικά στον τοκετό, είτε είναι μέσα στο

δωμάτιο είτε όχι έχουν την ενεργειακή ευχέρεια να προκαλέσουν ζημιές. Οι σκέψεις

ενός γιατρού νοσοκόμας ή άλλου που κατά την διάρκεια της γέννας σκέφτεται τα

αρνητικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα παιδιά που γεννήθηκαν π.χ. με πρό-

ωρο τοκετό ή άλλες προβληματικές περιπτώσεις όπως αυτή που ξετυλίγεται μπρο-

στά τους, μπορεί να απορροφηθούν από το βρέφος, το οποίο μπορεί στη συνέχεια

να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις, προγραμματισμούς ή/και φραγμούς. Αυτοί

οι αρνητικοί προγραμματισμοί ή φραγμοί που θέτονται σε λειτουργία εκείνη την

στιγμή, έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του

ατόμου και να δημιουργήσουν τις ανάλογες «δυσκολίες».

Κάθε φορά που η πτυχή της ζωής «Εμπειρία –Τραύμα κατά την Γέννα» εμφανίζεται

στην αναφορά ενός ολικού καθαρισμού με την SRT, κάποια αρνητική κατάσταση

έχει λάβει μέρος κατά την διάρκεια της γέννας. Αυτοί που δεν γνωρίζουν τις λεπτο-

μέρειες, δεν μπορούν να συσχετιστούν με το τραύμα. Ρωτώντας του γονείς ή τους

συγγενείς πάντα κάτι θα προκύψει ως ανακάλυψη. Όταν είχα την ευκαιρία να κάνω

καθαρισμούς σε κάποιους που επέλεξαν να έχουν κάποιον γονέα παρών, πάντα μας

αποκάλυπταν τις γενικότερες πτυχές της γέννας που μπορεί να μην ανέφεραν από

τακτ ή πεποίθηση.

Φανταστείτε ένα βρέφος που κατά την διάρκεια μια ιδιαίτερα δύσκολης και συ-

ναισθηματικά φορτισμένης γέννας να αρχίσει να σκέφτεται ότι είναι ανεπιθύμητο,

αρρωστιάρικο, νοητικά καθυστερημένο ή ό,τι άλλο χωράει ο νους, γιατί κάποιος

τρίτος σκεφτόταν αυτές τις σκέψεις εκείνη την στιγμή. Αυτές οι σκέψεις με την πά-

ροδο του χρόνου και μέσα από διάφορες εμπειρίες μπορεί να ενδυναμωθούν και

να επανεδραιωθούν, συνεχίζοντας έτσι την καταστροφική πορεία που χάραξε ένας

δύσκολος τοκετός.

Το καλό βέβαια είναι ότι όλα αυτά μπορεί να καθαριστούν και το άτομο να απαλλα-

γεί από την επιρροή τους οριστικά, στο επίπεδο που επιθυμεί και είναι διατεθειμένο

να κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται. Η δύναμη της ίασης αυτού

του τραύματος έχει ανυπολόγιστη αξία στην ζωή κάποιου, που μπορεί ακόμα να

αλλάξει και κοσμοθεωρία.
Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like, κοινοποιήστε το στους φίλους σας και μοιραστείτε μαζί τους την γνώση

Πηγή

*Οι πληροφορίες που παρέχονται στο blog αυτό έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση ή την επίσκεψη σε γιατρό ή σε άλλον ειδικό της υγείας